Användarvillkor

Användarvillkor - Clubmate

Dessa villkor gäller endast för din användning av Clubmate.

De föreningar som anordnar lotterier samt säljer entrébiljetter med hjälp av vår lösning har separata villkor med oss. Till exempel har våra kunderna sina egna villkor för hur lotterier anordnas samt huruvida det går att köpa entrébiljtter eller inte i samband med köp av lotter.

När du har genomfört ett köp via Clubmates tjänst kommer ditt köp att synas i den specifika kundens system och denna kommer kunna se vad du köpt. Vi fungerar endast som förmedlare, vilket innebär att din bokning, såväl som din betalning, kommer att vidarebefordras till relevant kund. Detta innebär också att kunden är fullt ansvarig för sina lotterier, entréförsäljiningar och dess handlingar samt försummelser och Clubmate är inte ansvarig gentemot dig eller någon person för något som är relaterat till kundens tjänster.

  Nedan hittar du några exempel på funktioner och information som blir tillgänglig när du väljer att registrera ett Clubmate-konto:

 • Genomföra köp av lotter och entrébiljetter
 • Erhålla vinster i lotterier du köper lotter i

För att registrera och hantera ditt Clubmate-konto och din användning av Clubmate måste vi behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Nedan hittar du våra Villkor i deras fullständig och detaljerad version. En del av informationen ingår på grund av lagkrav. Därför kan de kännas lite långa och komplicerade – men tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Du kan kontakta oss via mail på info@yourclubmate.com.

Användarvillkoren – fullständig och detaljerad version

  Allmänt

 • Clubmate AB, med svenskt organisationsnummer 559378-3458 (Leverantören, vi, vår eller oss) tillhandahåller ett lotteri- och entrésystem (Clubmate) tillgängligt genom inloggning på vår webbplats www.clubs.yourclubmate.com.
 • Genom Clubmate tillhandahåller vi ett lotteri- och entrésystem för föreningar. Huvuddragen i Clubmate beskrivs ovan i inledningen av dessa villkor.
 • Med “Kund” menas de föreningar som använder sig av vårt system för att sälja lotter och entrébiljetter.
 • Dessa användarvillkor (”Villkoren”) reglerar din (”Användaren” eller ”du”) användning av Clubmate, inklusive när du registrerar ett Clubmate-konto, loggar in på ditt Clubmate-konto och använder Clubmate. Dessa villkor gäller för användning av webbplatsen och allt innehåll som erbjuds, säljs och/eller görs tillgängligt på webbplatsen. Om du gör ett köp hos en av våra kunder kommer denna kunds villkor att gälla för ditt köp.
 • För att acceptera dessa Villkor och använda Clubmate måste du bekräfta att du har nödvändig juridisk kompetens, t.ex. att du är myndig. Om du inte har sådan nödvändig juridisk kompetens bekräftar du att du har fått din förälders eller vårdnadshavares tillåtelse att använda Clubmate och att din förälder eller vårdnadshavare härmed godkänner dessa villkor för din räkning.
 • Genom att acceptera dessa villkor förbinder du dig att följa dem för användningen av Clubmate. Att acceptera villkoren innebär att du bekräftar att du har förstått villkoren, att du förbinder dig att följa villkoren och att informationen du lämnar i Clubmate är korrekt, ärlig och aktuell.
 • Clubmate är inte ansvarigt gentemot dig eller någon person för lotterierna som våra kunder anordnar, entrébiljetter som de säljer eller liknande tjänster som du kan köpa av våra kunder.
 • Du kan hitta länkar till externa webbplatser inom Clubmate. Ett exempel kan vara vår kunders egna webbplatser. Sådana länkar kan tillhandahållas för bekvämlighet, informationssyften eller till och med juridiska ändamål.
 • Det är viktigt för oss att följa gällande lagar. Dessa villkor kommer att gälla i den maximala utsträckning som tillåts av nationell tvingande lag i användarens hemland där vi marknadsför Clubmate.

  Om Clubmate-kontot

 • När du registrerar ett Clubmate-konto kan du använda dig av flera funktioner och information som du kan läsa om ovan i inledningen till dessa Villkor.
 • För att registrera ett Clubmate-konto måste du dela med dig av ditt telefonnummer. Information om vår behandling av dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.
 • Registreringen av ett Clubmate-konto är gratis.
 • Det är endast tillåtet att ha ett (1) konto per användare.
 • Du åtar dig att se till att ingen annan än du kan använda dina inloggningsuppgifter.
 • Du kan ta bort ditt Clubmate-konto genom att höra av dig till info@yourclubmate.com

  Användarkrav

 • I enlighet med dessa villkor ger vi användaren rätt att använda Clubmate på en enhet som ägs eller kontrolleras av användaren.
 • Användaren ansvarar för att inte använda Clubmate på något sätt som är olagligt eller orsakar skada eller olägenhet för andra. Vi följer svensk lag och har rätt att ta bort allt innehåll eller liknande som är olämpligt eller olagligt. Om vi ​​misstänker att Användarens konto- eller inloggningsinformation missbrukas eller om användningen på annat sätt bryter mot Villkoren, har vi också rätt att stänga av Användaren. Vi har rätt att, oavsett orsak, tilldela Användaren nya inloggningsuppgifter.
 • I händelse av att det avslöjas att någon användning av Clubmate bryter mot dessa villkor, ska användaren ersätta oss för alla rimliga kostnader och utgifter relaterade till sådan användning.

  Köp och betalningar inom Clubmate

 • Du kan köpa lotter och entrébiljetter via ditt Clubmate-konto.
 • Priser och tidpunkter för de olika eventen kommer att visas på hemsidan
 • När du gör en köp genom Clubmate, kommer ditt köp att vidarebefordras till relevant kund. Ditt köp kommer att synas i kundens system. Kunderna agerar oberoende av oss och de är inte på något sätt en del av oss. Kunderna är inte agenter för oss och har inte någon rätt att representera oss. Vi är inte, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, ansvariga för någon information eller innehåll på kundernas webbplatser.
 • Vi agerar som förmedlare av köp som du genomför hos kunden genom Clubmate. Det betyder att när du gör en betalning på vår webbplats, görs betalningen till oss eller en av oss utsedd part och sedan skickas din betalning vidare till den relevanta kunden. Vi agerar i kundens namn och för dennes räkning.
 • Om priset på lotter eller entrébiljetter som anges på Webbplatsen är felaktigt och du insett eller borde ha insett det, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I så fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.
 • Vi erbjuder swish som betalningsalternativ
 • Kunder ansvarar för lotterierna som vi förmedlar och har du köpt lotter eller entrébiljetter och lotteriet sedan blivit avslutat eller eventet blivit inställt får du vända dig till kunden för att få tillbaka pengarna.

  Ändringar och uppdateringar

 • Clubmate är en onlinetjänst och vi kommer att tillhandahålla den version av Clubmate som är den senaste tillgängliga vid tidpunkten för ingåendet av dessa villkor.
 • Förutom ändringar som syftar till att upprätthålla överensstämmelse, kommer vi under vissa förhållanden att modifiera funktionerna i Clubmate, förutsatt att vi har ett giltigt skäl för sådan ändring och om det är utan kostnad för dig. Vi har en giltig anledning att göra ändringar där modifieringen är nödvändig för att anpassa Clubmate till en ny teknisk miljö eller ett ökat antal användare, om vi har andra viktiga operativa skäl, om vi vill utveckla eller lägga till någon typ av funktioner eller innehållet i Clubmate eller om vi vill förbättra användarupplevelsen av Clubmate. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar i enlighet med tvingande regler.
 • Du har alltid rätt att när som helst sluta använda Clubmate, radera ditt Clubmate-konto genom att kontakta oss, oberoende av om vi har gjort ändringar i Clubmate eller inte.

  Underhåll och support

 • Även om det är vår ambition kan vi inte garantera att Clubmate, webbplatsen tillhandahålls utan tekniska störningar. Vi kan därför behöva begränsa åtkomsten till Clubmate, på grund av till exempel service, support, säkerhet eller tekniska skäl.
 • Om det finns något problem med Clubmate ska Användaren, i den utsträckning det kan anses rimligt, samarbeta med oss ​​för att avgöra om det är Användarens hårdvara, mjukvara eller nätverksanslutning som orsakar problem med Clubmate. Om inte, kanske vi inte kan hjälpa användaren med problemet.
 • Om det finns några problem med Clubmate, Webbplatsen, eller om Användaren är missnöjd på något sätt, bör vi kontaktas så snart som möjligt. Våra kontaktuppgifter anges nedan i avsnitt 13. Vi kommer att göra vårt bästa för att försöka hitta en lösning på problemet så snart som möjligt.
 • Du är fullt ansvarig för att skydda din tekniska utrustning mot obehörig användning, inklusive att använda lämplig antivirusprogramvara och brandvägg.

  Immateriella rättigheter

 • Clubmate och alla immateriella rättigheter som är förknippade med detta är, och kommer alltid att förbli, leverantörens enda och exklusiva egendom. Användaren har ingen rätt, titel eller intresse i eller till Clubmate eller den immateriella egendom som är associerad med denna, förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor.
 • Innehåll på Webbplatsen får inte användas i större utsträckning än vad som är nödvändigt för Användaren för att använda Clubmate under dessa Villkor och på avsett sätt.

  Personlig information

 • Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter relaterade till din användning av Clubmate. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att administrera ditt Clubmate-konto och för att tillhandahålla Clubmate. Information om vår behandling av personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.
 • Dina personuppgifter kommer också att behandlas av våra kunder då du genomfört köp hos dem. Kunden är också personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter för att administrera dina köp. Information om våra respektive ansvarsområden i samband med detta finns i vår integritetspolicy och i den mån vår kund är registeransvarig, i kundens motsvarande dokument.
 • Vår kund kommer också att behandla dina personuppgifter som oberoende registeransvariga och kommer att informera dig om detta separat.

  Ångerrätt

 • Enligt tvingande EU-lagstiftning om konsumentskydd har du rätt att frånträda ditt avtal med oss ​​inom fjorton (14) dagar från den dag du laddade ner och accepterar dessa villkor. Clubmate är gratis att använda, om du väljer att utöva denna rätt rekommenderar vi att du gör det genom att ta bort ditt Clubmate-konto genom att kontakta oss på info@yourclubmate.com. I samband med att du kontaktar oss kommer vi att ta bort dina uppgifter i enlighet med GDPR.
 • Ångerrätten enligt tvingande EU:s konsumentskyddslagstiftning gäller inte för de köp du gör hos våra kunder genom Clubmate, eftersom dessa avser evenemangsbiljetter och lotter. Därför har du ingen rätt att ångra dig från köp.

  Klagomål

 • Om det är något fel angående din användning av Clubmate har du rätt att göra ett klagomål under den tid som dessa villkor gäller och upp till två månader från tidpunkten för uppsägningen av dessa villkor. I händelse av ett framgångsrikt klagomål har du rätt till ersättning och ändring i enlighet med tvingande lag.
 • Om du vill göra ett klagomål kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 13 nedan.
 • Vårt ansvar är så begränsat som tillåts enligt tillämplig lag eller tvingande konsumentskyddslagar i Sverige.
 • Clubmate ansvarar inte för tjänsten som tillhandahålls av respektive kund och vi kommer inte att acceptera några anspråk relaterade till kunder, deras produkter som du köpt, eller deras handlingar och underlåtenheter.

  Period, uppsägning och ändringar

 • Dessa villkor träder i kraft på det antagandedatum som anges nedan. Ditt avtal med oss ​​träder i kraft när du börjar använda Clubmate eller registrerar ett Clubmate-konto genom att köpa något hos våra kunder. Ditt avtal med oss ​​kommer att gälla tills du tar bort ditt Clubmate-konto eller, om du inte har ett registrerat Clubmate-konto, slutar använda Clubmate.
 • Du har alltid rätt att när som helst sluta använda Clubmate, ta bort ditt Clubmate-konto
 • Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och tillägg till dessa villkor. Den senast uppdaterade versionen av Villkoren publiceras på webbplatsen. Ändringar blir giltiga när du har accepterat villkoren (när du använder Clubmate). Du har rätt att ta bort ditt Clubmate-konto, sluta använda Clubmate och/eller avinstallera appen från din telefon när du blir medveten om sådana ändringar.
 • Vi har rätt att överlåta någon del av våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet mellan Clubmate och användaren utan användarens förhandsgodkännande.

  Kontaktinformation

 • Om du har frågor eller vill lämna in ett klagomål kan du kontakta oss på vår e-postadress info@yourclubmate.com. Vår postadress är c/o Axel Halldén, Luthagsesplananden 11, 752 25 Uppsala, Sverige.

  Tillämplig lag och tvister

 • Varje tvist, kontrovers eller anspråk angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol i Sverige.
 • Vid eventuell tvist följer vi beslut från alternativa tvistlösningsorgan. Du kan kontakta Konsumenttvistenämnden (ARN), antingen på deras hemsida eller genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm.
 • I vissa fall kan du som konsument även klaga via EU:s webbaserade tvistlösningsplattform.