Bli digital utan krångel med Clubmate

Bakgrund

Idéen föddes genom att vi båda var övertygade om att föreningar kan gynnas starkt av digitalisering men utan några komplexa lösningar. Med hjälp av närheten till lokala idrottsförningar har vi kunnat utveckla en lösning som passar både föreningar som har 100 åskådare och föreningar som har flera tusen åskådare. Vi tror att nyckeln är att vara ute hos våra kunder och se hur man kan lösa era problem och förenkla er vardag.

2022

Grundat

2 000.000 kr +

Total volym sedan start

Unik

Utvecklad utan andra inblandade utan externa finansiärer

Clubmate

Unik

Det vi själva som utvecklat hela lösningen tillsammans med vår nära kunder som bidragit med ovärdelig kunskap.

Förstå hur föreningar fungerar

Vi har själva varit aktiva under hela vår uppväxt i föreningar och vet att föreningar fungerar annorlunga jämfört med företag.

Enkelhet

Vi tror inte att föreningar behöver ännu ett till komplext system eller app att bli inbunden i. Vi erbjuder därför möjligheten att supportrarna kan göra allt utan app men att möjligheten finns att använda en också